آموزش ، استقرار ،ممیزی و اخذ گواهینامه سیستمهای مدیریتی و استانداردهای ISO

آموزش ، استقرار ،ممیزی و اخذ گواهینامه سیستمهای مدیریتی و استانداردهای ISO

مدیریت ، مشاوره و بازرسی HSE پروژه های عمرانی و ساختمانی

مدیریت ، مشاوره و بازرسی HSE پروژه های عمرانی و ساختمانی

بازرسی ایمنی ماشین آلات و تجهیزات و صدور گواهی سلامت ایمنی

بازرسی ایمنی ماشین آلات و تجهیزات و صدور گواهی سلامت ایمنی مورد تایید وزارت کار

شناسایی خطرات و جنبه ها ، ارزیابی و مدیریت ریسک فرآیندی و HSE

شناسایی خطرات و جنبه ها ، ارزیابی و مدیریت ریسک فرآیندی و HSE

مؤسسه توسعه کار پایدار ( ISOHSE ) با توجه به نیاز روز افزون جامعه صنعتی کشور ، بر اساس نگرشي دانش محور و کاربردی به منظور رفع نيازهاي آموزشی ، مشاوره ای ، ممیزی و بهبود فرآیندها و عملکرد سیستم های مدیریتی در صنایع ، کارخانجات و پروژه ها از جمله :

 • سازمان ها و شرکت های خدمات محور
 • دانشگاهها و مراکز آموزشی
 • صنعت ساخت و ساز و عمران 
 • صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
 • صنایع فرآیندی تولیدی
 • معدن ، تونل و TBM
 • صنعت بنادر و کشتیرانی
 • خودرو سازی و قطعات خودرو 
 •  خدمات بهداشتي - درماني و آزمايشگاهها

          با هدف ارائه خدمات تخصصی‌ آموزش و مشاوره و ممیزی سیستم های مدیریتی کیفیت ، محیط زیست ، ایمنی و بهداشت حرفه ای ، انرژی ، مدیریت ریسک، برنامه ریزی استراتژیک ، مدیریت منابع انسانی ، بازار یابی و فروش و بهبود کسب و کار نوین ، طراحی و مهندسی ، بازرسی ایمنی و فنی  تاسیس گردید تا با پشتوانه هيأت علمي- اجرایی توانمند خود که شامل اساتید ، مدیران و کارشناسان مجرب با سالها خدمت در صنایع مختلف کشور مي باشند ، یکی از قوي‌ترين مجموعه های  آموزشي ، مشاوره ای و مدیریتی - اجرایی در حوزه آموزش و مشاوره مدیریتی كشور را تشکیل داده و تلاش مي‌كند با تخصص گرایی ، نوانديشي و بهبود مداوم، اين رسالت بزرگ خود را بر پايه دانش و تجربه روز با كيفيت مداوم به انجام رساند.

 

خدمات موسسه ISOHSE در خصوص تاييد صلاحيت ايمني پيمانکاران

 • برگزاري دوره هاي آموزش ايمني و بهداشت کارگران و صدور گواهينامه مورد تاييد وزارت کار
 • مشاوره و راهنمايي تشکيل پرونده و فرآیند اداري جهت اخذ گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني پیمانکاران
 • پيگيري کليه کارهاي اداري تا زمان اخذ گواهينامه از وزارت کار شامل :