دوره های خصوصی VIP

در راستای توسعۀ آموزش‌های تخصصی و در پی درخواسـت بسیاری از مهندسان و مدیــران محتـرمی که به دلیـل محدودیت‌هـای زمانی و برخی ملاحظات، امکان حضور در دوره های عمومی مؤسسه را ندارند، موسسه ISOHSE اقدام به راه‌اندازی بخش " دوره هـای VIP "نموده است. در این بخش کلیۀ عناوین آموزشی مورد نیاز متخصصان، علی الخصوص مدیران فعال صنعت ساخت و ساز و عمران ؛ نفت و گاز و پتروشیمی اعـم از عناوین آموزشـی تخصصـی در حوزه‌هـای :

- دوره های سیستم های مدیریتی و استاندارد های سری ISO

- دوره های مرتبط با سیستم مدیریت HSE-MS

- دوره های تخصصی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ( عملیاتی و فرآیندی )

- دوره های تخصصی مرتبط با مدیریت محیط زیست

- دوره های مدیریت استراتژی و کسب و کار نوین

- دوره های مدیریت سازمانی و رفتار سازمانی

- دوره های مرتبط با سیستم مدیریت رضایت مشتری و ارزیابی آن

- دوره های مرتبط با الگوی تعالی سازمانی و جایزه ملی

از جمله امتیازات دوره‌های VIP موسسه ISOHSE می‌توان موارد ذیل را برشمرد:

۱- توجه ویژه‌ به انتظارات شخصی و نیازهای تخصصی داوطلبـان
۲- تنظیم زمان بندی کلاس با نظر دانش پژوه و مدرس
۳- برگزاری کلاسها در محیطی اختصاصی
۴- امکان انتخاب مدرس توسط دانش پژوه
۵- اختصاص پذیرایی و امکانات مناسب تر
۶- حفظ شؤونات و ملاحظات مدیران محترم
۷- کیفیت و اثر بخشی مطلوب تر
۸- همگن بودن و نزدیکی سطوح حرفه‌ای دانش پژوهان
۹- امکان اختصاص زمان مازاد جهت شرح و بسط بیشتر
٠۱- امکان ارائه دوره ها به صورت فشرده
۱۱- امکان برگزاری دوره‌ها بصورت رفع اشکال
۱۲- صدور گواهینامه آموزشی متناسب با عنوان و شرایط دوره

خاطر نشان می سازد در جهت رعایت شؤونات و حفظ اسرار یا مناسبات شخصی داوطلبان به ویـژه مدیران ارجمند، کلیـه مذاکرات و مراحل پذیرش و همچنین برگزاری دوره‌ها بصورت محرمانه قابل انجام است.

 

 

روش‌های ثبت‌نام یا کسب اطلاعات بیشتر :
۱) تکمیل و ارسال فرم ذیل
۲) تماس با شماره های تماس موسسه ISOHSE

 

Image CAPTCHA