تقویم دوره های آموزشی تابستان ‍‍‍‍‍ 1397

                                                                                                          

ردیف

عنوان دوره

مدت ( ساعت ) ماه شهریه ظرفیت
1 تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت  ISO9001 : 2015 24 ساعت  6-8 مرداد

490/000 تومان

ثبت نام

2

تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO 45001:2018

24 ساعت  13-15شهریور

490/000 تومان

ثبت نام

3

تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO14001:2015 16 ساعت 18-19 شهریور 490/000 تومان ثبت نام

4

تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) 24 ساعت 2-4 مرداد 490/000تومان ثبت نام

5

ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) 24ساعت 13-15 مرداد 490/000 تومان ثبت نام

6

مبانی ، تشریح الزامات و ساختار مستندات ISO16949:2016 16 ساعت 17-18 مرداد 490/000 تومان

ثبت نام

7 تشریح الزامات، ارزیابی و ممیزی داخلی ISO 17025 : 2010 16 ساعت 6-7 شهریور 490/000 تومان ثبت نام
8 تشریح الزامات و ممیزی HACCP/GMP/PRP/ISO 22000 16 ساعت 29-30 مرداد 490/000 تومان ثبت نام
9 الزامات و مکانیزمهای سنجش و ارزیابی میزان رضایت مشتری 16 ساعت 21-22 مرداد 490/000 تومان ثبت نام
10 شناسایی خطرات،ارزیابی و مدیریت ریسک HSE    16 ساعت 21-22 شهریور 390/000 تومان ثبت نام
11 ارزیابی و مدیریت ریسک فرآیند بر اساس استاندارد ISO 31000 16 ساعت 24-25 مرداد 390/000 تومان ثبت نام
12 ارزیابی جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی (EAA & EIA) 8 ساعت 9 مرداد 220/000 تومان ثبت نام
13 اصول مدیریت HSE در پروژه های عمرانی و ساختمانی 16 ساعت 10-11 مرداد 390/000تومان ثبت نام
14 ایمنی فرآیند 16 ساعت 26-27 شهریور 490/000تومان ثبت نام
15 ایمنی تخریب، حفاری و گود برداری               8 ساعت 1 شهریور 220/000تومان ثبت نام
16 ایمنی عمومی (مطابق سرفصلهای تایید صلاحیت مسئولین ایمنی)          16 ساعت 27-28 مرداد 390/000تومان ثبت نام

تخفیفات دوره :

1- ثبت نام همزمان بیش از 3 نفر از یک شرکت در یک دوره :  15%

2- تمامی دوره های تقویم آموزشی و سایر دوره های درخواستی با شهریه دانشجویی 120/000 تومان در دانشگاههای کشور برگزار می گردد.

3- به دانشپذیران دوره ها ، گواهینامه های موسسه ISOHSE با مجوز وزارت کار و شرکت TGS ترکیه - آمریکا اعطا می گردد.